O nasWalne Zebranie Delegatów Sekcji

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW  KRAJOWEJ SEKCJI GÓRNICTWA RUD MIEDZI NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Lubin, 23-04.2018r.

Komunikat

W dniu 23 kwietnia 2018r., w Lubinie, odbyło się sprawozdawczo-wyborcze VIII WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”. Delegaci Walnego Zebrania, reprezentując wszystkie Organizacje Zakładowe i Międzyzakładowe NSZZ „Solidarność” wchodzące w skład Sekcji, dokonali oceny pracy Rady Sekcji VIII kadencji, udzielając absolutorium ustępującej Radzie.

Delegaci VIII Walnego Zebrania dokonali wyboru władz Sekcji na nową kadencję 2018-2022.

Przewodniczącym Sekcji ponownie został wybrany JÓZEF CZYCZERSKI

Wybrano 15-osobową RADĘ SEKCJI w składzie:

 1. Szarek Bogusław
 2. Pasis Ireneusz
 3. Baran Wiesław
 4. Darowski Przemysław
 5. Dziuba Jacek
 6. Ewkowski Jerzy
 7. Gieroń Paweł
 8. Górecki Grzegorz
 9. Jedrzejczyk Dagmara
 10. Majsner Iwona
 11. Nuciński Bogdan
 12. Paryż Szymon
 13. Pomykała Joanna
 14. Poszelużny Franciszek
 15. Ratka Jarosław

Wybrano 4-osobową Komisję Rewizyjną w składzie:

 1. Kaczanowski Marcin
 2. Mordarski Dawid
 3. Klaudel Rafał
 4. Roskosz Robert

W Walnym Zebraniu Delegatów uczestniczyli zaproszeni goście:

 • Bogdan Orłowski – Przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe reprezentujący Krajową Komisję Wyborczą NSZZ „Solidarność”
 • Kazimierz Grajcarek – Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”