O nas

KRAJOWA SEKCJA GÓRNICTWA RUD MIEDZI NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

Krajowa Sekcja Górnictwa Rud Miedzi NSZZ "Solidarność" powstała w kwietniu 1992 roku w wyniku porozumienia Komisji Zakładowych NSZZ "Solidarność" działających w górnictwie miedziowym. Obecnie w jej skład wchodzi 13 Komisji Zakładowych i Międzyzakładowych NSZZ "Solidarność" działających w strukturach KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej.

Powstanie KSGRM miało na celu spowodowanie skuteczniejszego działania na rzecz poprawy warunków pracy i płacy pracowników oraz skoordynowanie działań w celu efektywniejszego prowadzenia rozmów z pracodawcą. Nasze starania pozytywnie odbierane są przez pracowników KGHM PM S.A., ponieważ z roku na rok rośnie liczebność związku. Obecnie KSGRM NSZZ „Solidarność” zrzesza ponad 7 tysięcy członków.

"ZORGANIZOWANI MAJĄ LEPIEJ"

Krajowa Sekcja Górnictwa Rud Miedzi wchodzi w skład Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” w Katowicach, którą reprezentują Przewodniczący Rady Sekcji Józef Czyczerski oraz jego zastępca Bogusław Szarek.

W skład Prezydium Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi wchodzą (na zdjęciach od lewej): Przewodniczący Józef Czyczerski, I Z-ca Przewodniczącego Bogusław Szarek i II Z-ca Przewodniczącego Ireneusz Pasis.