Aktualności

3 Kwiecień 2019

Krajowa Sekcja Górnictwa Rud Miedzi NSZZ "Solidarność" wystąpiła do Prezesa Zarządu KGHM Marcina Chludzińskiego z pismem dotyczącym wprowadzenia...

15 Marzec 2019

Do spotkania między Przewodniczącymi Organizacji Zakładowych i Międzyzakładowych zrzeszonych w Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność...

15 Marzec 2019

Zgodnie z harmonogramem prac na przełomie stycznia i lutego 2019 r. Broker ubezpieczeniowy razem z przedstawicielami ze strony KGHM przygotowywali...

13 Marzec 2019

Spotkanie organizacji związkowych z Zarządem KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 22 stycznia br. zakończyło się podpisaniem Porozumienia dotyczącego...

22 Listopad 2018

22 Czerwiec 2018

Dziś ogłoszono wyniki wyborów na członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji wybieranych przez pracowników Spółki. Pierwszy raz...

Strony