KGHM: kolejne rozmowy ws. programu grupowego ubezpieczenia

Zgodnie z harmonogramem prac na przełomie stycznia i lutego 2019 r. Broker ubezpieczeniowy razem z przedstawicielami ze strony KGHM przygotowywali zapytanie ofertowe, ustalali listę potencjalnych ubezpieczycieli, prezentowali ostateczną formę programu i listę potencjalnych ubezpieczycieli oraz rozpoczęli proces przetargowy za pośrednictwem Centralnego Biura Zakupów. Na koniec kwietnia mają być zebrane oferty od ubezpieczycieli. Kolejnym krokiem będzie wyłonienie i podpisanie umowy z ubezpieczycielem proponującym najkorzystniejsze warunki.

Lutowe spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych, pracodawcy i brokera było kolejnym z cyklu spotkań dotyczących wypracowania nowego programu grupowego ubezpieczenia na życie. Zaproponowano kilka zmian, m.in. wprowadzenie trzech zamiast pięciu klas operacji.

Zawarcie umowy z wybranym ubezpieczycielem oferującym najkorzystniejsze warunki dla pracowników nastąpi do końca czerwca 2019 r. Deklaracje pracowników przystępujących do programu będą zbierane od 1 października do 12 grudnia 2019 r. Program zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Ze strony Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność” w pracach zespołu ds. wdrożenia programu biorą udział Przewodniczący KSGRM Józef Czyczerski i Zastępca Przewodniczącego KSGRM Bogusław Szarek.