Czyczerski, Szarek i Pasis członkami Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. „X” kadencji z wyboru załogi

Dziś ogłoszono wyniki wyborów na członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji wybieranych przez pracowników Spółki. Pierwszy raz  w wyborach udział wzięli pracownicy całej Grupy Kapitałowej KGHM. W wyniki przeprowadzonych wyborów w dniach 19-20 czerwca na członków Rady Nadzorczej zostali wybrani trzej przedstawiciele NSZZ „Solidarność”: Józef Czyczerski (Przewodniczący NSZZ „Solidarność” O/ZG Rudna), Ireneusz Pasis (Przewodniczący NSZZ „Solidarność” – PeBeKa) oraz Bogusław Szarek (Przewodniczący NSZZ „Solidarność” O/ZG Polkowice – Sieroszowice). Gratulujemy!

Wyniki poszczególnych kandydatów:

Czyczerski Józef – liczba głosów 5956 (21,51 %)

Szarek Bogusław – 5547 (20,04 %)

Pasis Ireneusz – 3767 (13,61 %)

Hajdacki Leszek – 3502 (12,65 %)

Zbrzyzny Ryszard – 3439 (12,42 %)

Leśków Marcin – 2104 (7,60 %)

Brus Waldemar – liczba głosów 1711 (6,18 %)

Łuka Krzysztof – 1658 (5,99 %)

Ogólna frekwencja w wyborach wyniosła 41,64 %.