ZARZĄD KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. WYRAŻA WOLĘ ZAWARCIA PROTOKOŁU

...Zarząd proponuje aby podpisanie protokołu dodatkowego do ZUZP nastąpiło w terminie do 21 marca 2012r....