KOLEJNA ODPOWIEDŹ Z MINISTERSTWA FINANSÓW

w spr. podatku od kopalin