UCHWAŁA KOMISJI KRAJOWEJ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

w spr. ustawy o podatku od niektórych kopalin