PISMO DO MINISTRA SKARBU PAŃSTWA MIKOŁAJA BUDZANOWSKIEGO

w spr. sytuacji w KGHM Polska Miedź S.A.