ODPOWIEDŹ Z MINISTERSTWA FINANSÓW

w spr. ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin