ODPOWIEDŹ SKGRM NA PISMO MINISTERSTWA FINANSÓW Z DN. 13-01-2012r.

w spr. ustawy o podatku od niektórych kopalin